Voerefficientie

Optimale voerbenutting voor een goed financieel resultaat

Voerefficiëntie is een kengetal dat veel waarde heeft. Niet alleen uit economisch oogpunt (voerkosten) maar ook uit oogpunt van benutting van mineralen en uitstoot van broeikasgassen. Vandaar dat voerefficiëntie een belangrijk kengetal is om op te sturen. Voerefficiëntie geeft weer hoeveel melk uw koeien produceren uit één kilogram drogestof voer. Hoe meer melk uit één kilogram drogestof, hoe hoger de voerefficiëntie. In de praktijk varieert dit kengetal van 1,1 tot 1,7. 

Koeien die het voer beter benutten produceren efficiënter. Een optimale voerbenutting is de basis voor goede financiële resultaten. 

Deze module rekent in vijf simpele stappen uit wat de voerefficiëntie op uw bedrijf is én wat uw financiële voordeel is bij een verhoging van 0,1 voerefficiëntie. De rekenmodule is een hulpmiddel om u inzicht te geven en zo te helpen bij het verbeteren van de prestatie van uw bedrijf. Aan de uitkomsten van de rekenmodule kunnen geen rechten worden ontleend.